Diensten

D+H kwaliteitsbelofte

Het kwaliteitskenmerk “Made in Germany” komt bij ons al van bij het begin op de eerste plaats. Alle producten van D+H worden onderworpen aan strikte controles voordat ze onze fabriek verlaten. De hoge kwaliteit van de producten van D+H is een essentieel onderdeel van onze D+H-strategie, bij de ontwikkeling, de aanschaf van kwaliteitsvolle onderdelen tot en met de productie van onze producten.

Op basis van deze strategie verstrekken wij onze kwaliteitsgarantie voor bepaalde producten:

  • 5 jaar voor aandrijvingen en centrales
  • 10 jaar tegen doorroesten of breuk voor kettingen, tandheugels en spillen

De termijn begint bij de overdracht van de producten aan u, als onze klant (datum: leverbon).
Zowel de kwaliteitsgarantie van 5 jaar als van 10 jaar worden telkens opgevat in de zin van een beperkte verlenging van de wettelijke garantie, waarbij materiële gebreken door ons worden gerepareerd of defecte producten worden vervangen.
Uit het feit dat de garantie die wij u verstrekken aanzienlijk langer is dan de wettelijk verplichte periode, kunt u duidelijk afleiden dat wij de kwaliteit en de veiligheid van onze producten hoog in het vaandel dragen.

Onze kwaliteitsgarantie geldt uitsluitend onder de volgende condities en voorwaarden:

  • De D+H-producten werden aantoonbaar conform het “beoogde gebruik” en in het kader van de “technische gegevens en montageaanwijzingen”, die in de desbetreffende originele handleiding worden beschreven, gebruikt. Met name moet de klant de in de originele handleidingen voorgeschreven drukbelastingsdiagrammen steeds in acht nemen, om overbelasting van de kettingen, tandheugels resp. spillen te voorkomen.
  • De aansluiting werd uitgevoerd door een gekwalificeerd professioneel bedrijf.
  • Analoge voorwaarden gelden voor de besturingen van D+H: ook deze moeten conform het “beoogde gebruik” en in het kader van de “technische gegevens en montageaanwijzingen”, die in de desbetreffende originele handleiding van de besturing worden beschreven, gebruikt zijn. Met name moeten de aangesloten producten geselecteerd zijn op basis van de in de “technische gegevens” vermelde aansluitwaarden (spanning, stroom, vermogen) en moeten de inbouwvoorwaarden in het gebouw aangepast zijn aan de beschermingsklasse en het omgevingstemperatuurbereik van de besturing.
  • De besturingen van D+H worden uitsluitend met originele toebehoren van D+H gebruikt en de montage en de aansluiting werden uitgevoerd door een gekwalificeerd professioneel bedrijf.

Algemene aanwijzingen

Verder zijn aan slijtage onderhevige onderdelen zoals accumulatoren en batterijen alsook schade aan D+H-producten, met name schade die is ontstaan door vandalisme of elementaire schade (bijv. water-, storm-, bliksem- en overspanningsschade), uitgesloten van onze kwaliteitsgarantie.