Diensten

Montage en ingebruikname

Montage

Alle producten van D+H worden nauwkeurig met inachtneming van de technische richtlijnen en voorschriften geïnstalleerd. Ook bij de service inbegrepen zijn de persoonlijke overdracht en vakkundige instructies.

Ingebruikname

Na de montage zorgt D+H ervoor dat de geplaatste rookafzuiging perfect werkt. De installatie wordt eerst door D+H en daarna door externe experts gecontroleerd. Dubbele veiligheid voor u.