U bent facility manager?

Ontdek onze rendabele en veilige oplossingen

Snelle rookafvoer
Redt mensenlevens
Beschermt voorwerpen van waarde

Met de oplossingen van D+H speelt u op zeker – zowel qua rendabiliteit als in ecologisch opzicht. Onze efficiënte rook- en warmteafvoer (RWA) voert in geval van brand betrouwbaar hitte, rook en giftige gassen af. De vlucht- en reddingswegen blijven rookvrij. Brandweer en reddingsdiensten kunnen doelgericht de brandhaard bereiken en mensen snel evacueren. Bovendien wordt schade aan het gebouw aanzienlijk beperkt en worden voorwerpen van waarde in de rookarme lagen efficiënt beschermd tegen roet en as. D+H biedt u voor elk type gebouw een rendabele, op maat gemaakte en veilige systeemoplossing.

Uw voordelen met RWA-oplossingen van D+H

  • Het moment van de flash-over wordt vertraagd of zelfs verhinderd
  • Vluchtwegen worden langer en beter vrijgehouden
  • Reddingsdiensten hebben een beter overzicht van de brand
  • Het draagwerk wordt tegen extreme temperaturen beschermd
  • Vermindert het risico op schade aan het gebouw
  • Bijzonder aanbevolen voor gebouwen met grote glasfronten en complexe structuren, evenals voor gebruikers met beperkte kennis van het gebouw of beperkte mobiliteit
  • Natuurlijk daglicht
  • Natuurlijke en gratis ventilatie
  • Natuurlijke en gratis afkoeling ‘s nachts
Slimme verbinding
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Energiebesparingen

Bovendien verbeteren de oplossingen van D+H voor gecontroleerde natuurlijke ventilatie (GNV) de luchtkwaliteit en dragen ze bij tot welzijn in het gebouw. Ze worden gekenmerkt door een laag energieverbruik, daar waar actieve koeling en mechanische ventilatie niet nodig zijn. De investeringskosten zijn laag, aangezien er minder componenten vereist zijn en minder onderhoud nodig is. Natuurlijk voldoen alle oplossingen van D+H aan de actuele normen en wettelijke eisen en zijn ze gecertificeerd conform de EN-norm.

Ook bij het latere gebruik van het gebouw laten wij u niet in de steek. Opdat onze oplossingen in geval van nood hun werk naar behoren kunnen doen, is regelmatig onderhoud essentieel. Ontdek onze services en onderhoudscontracten. Wij staan ter plaatse tot uw dienst en geven u graag advies.

Onze contactpersonen kijken ernaar uit om u te ontmoeten.